/FAKTA

Språkutveckling

2 till 4 år

© Kay4yk180718, Dreamstime.com
Etiketter: ,

Språkutveckling
2-3 år

I den här åldern händer det ofta mycket! Ordförrådet växer och det blir lättare att ha små samtal med barnen om sådant de är intresserade av. Barnen börjar också sätta ihop ord till korta meningar. Först två ord som kanske ”titta där” eller ”åka bil”, men successivt blir meningarna allt längre. Framåt tre års ålder kan en del barn sätta ihop meningar med kanske sex – sju ord.

Barnen förstår också allt mer av vad vi säger. När barn närmar sig tre år kan de ofta följa lite längre instruktioner som till exempel. ”Hämta bollen som ligger under bordet.”

Tips! Språkutvecklingen i den här åldern varierar mycket mellan olika barn. Det får den göra. Det viktiga är att vi runt barnen ger dem det stöd just de behöver för att utvecklas i sin takt.

Barn i den här åldern förenklar normalt uttalet av ord, ibland så mycket att det kan vara svårt för utomstående att höra vilket ord det är. Välling kan bli ”ninni” och öppna ”ma” till exempel. Inte heller som förälder förstår man allt barnet säger, men man kommer ofta långt med att visa att man verkligen lyssnar och vill förstå.

Tips! Om barnet blir frustrerad när du inte förstår vad det säger försök få det att visa på andra sätt. Peka eller använda kroppsspråk.

”Nej” och ”min” är ofta viktiga ord och barnen vill uttrycka sin vilja. Så småningom börjar de säga ”jag” om sig själva. De brukar också börja fråga allt mer, vad- och vem-frågor till exempel. Det är förstås jättebra, för frågor är det man lär sig av!

Som vuxen kan du tänka att du ska vara steget före barnet och hela tiden använda lite längre meningar än vad barnet själv gör. Till exempel så att du inte bara säger frågeordet utan hela meningen: ”Vad ska vi göra i lekparken?” eller ”Vem är det som ringer på dörren?”

Ett bra sätt att att stötta barnen att utveckla sitt språk är att vi tar för vana att fånga upp det barnen säger och bygga ut det lite. Om barnet till exempel säger ”nej tätta” kan du säga: ”Nej, du vill inte tvätta nallen.” Barnet får en bekräftelse på att du förstått och du blir en bra modell för hur barnet kan bygga vidare på sitt språk.

Tips! Det behöver inte vara svårt att bygga språk. Häng på det barnet tycker om att göra och sätt ord på det. Läs, ramsa och sjung tillsammans!

Språkutveckling
3-4 år

Språket fortsätter att utvecklas mycket i den här åldern. Ordförrådet växer och barnet både förstår och använder mer komplexa meningar. Nu använder barnen också ofta mer och mer språk i sin lek. De kan leka fantasi- och rollekar, och prata och berätta om vad som händer i leken.
Barnets uttal blir successivt tydligare, men förenklas fortfarande en hel del. Två konsonanter i följd kan vara svåra, så att ”tvål” blir ”tål” till exempel, och en del språkljud kan bytas mot andra. Men det är nu betydligt lättare även för utomstående att förstå vad barnet säger.

Tips!
Om ditt barn uttalar ord fel behöver du inte rätta, däremot kan du alltid säga orden som de ska låta, så är du modell för hur barnet kan säga nästa gång, eller nästa.

Ibland har barn i den här åldern så mycket att säga att de snubblar över orden och det kan låta som att de stammar. Det går i de flesta fall över av sig själv. Men det är viktigt att vi ger barnet tid att uttrycka sig så att vi inte avbryter eller stressar på barnen när orden stockar sig.

Många barn i den här åldern tycker om att prata och diskutera. De kan berätta om sådant de sett eller gjort och frågar mycket. Det här är självklart väldigt bra för språkutvecklingen. När vi lyssnar på barnen, svarar på deras frågor, berättar och förklarar så bygger barnen både på sitt ordförråd och sin språkförståelse.

Tips!
Läs barnböcker tillsammans och prata gärna om det som händer i boken. Det är ett jättebra sätt att bygga bland annat ordförråd. Är barnet precis igång att lära sig något speciellt, ord för färger till exempel, går det ofta att hitta en bok med mycket av just det också.

I den här åldern brukar barn också komma igång att lära sig lite mer abstrakta ord, som ord för former, storlek och färger. Deras förståelse för enkla tidsbegrepp brukar också öka, så att de förstår ord som ”sedan”, ”först” och ”imorgon”, även om de inte kan avgöra hur lång exempelvis en timme är. Barn börjar kunna räkna upp till tre, och ibland ännu längre.

TIPS!

Boktips

Boktips!

Att läsa barnböcker är alltid ett bra sätt att bygga språk! Här har vi samlat våra favoriter.

Till alla boktips
Extra stöd i språkutvecklingen

Extra stöd i språkutvecklingen

Alla barn är olika och hur språk utvecklas kan variera. Behöver ditt barn extra stöd hittar du goda råd och tips här.

Läs mer