Integritetspolicy

Personuppgiftsbehandling

För oss på Hatten är din personliga integritet viktig. I vår policy kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Där finns information om vilka uppgifter vi sparar, i vilket syfte vi sparar dem och hur du kan ha kontroll över vilka uppgifter vi sparat.

Personuppgiftsansvarig

Hatten Education AB, organisationsnummer 556571-9993, Svärdvägen 27, 182 33 Danderyd, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning.

Delning av personuppgifter

Hatten Education AB delar inte vidare personuppgifter till tredje part.

Lagring av personuppgifter

Hatten Education AB bevarar personuppgifter i kundregistret under tid som anses nödvändig med hänsyn till ändamålen. Rent praktiskt innebär det att uppgifterna tas bort när de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål de samlats in.

Dina rättigheter

Om du vill ha reda på vilka uppgifter vi har om dig så har du rätt att begära tillgång till dem. Vi vill vara öppna och transparenta. Skicka ett mejl till info@hattenforlag.se, skriv GDPR Personuppgifter i ämnesraden så återkommer vi så snart vi kan.

Rätt till radering

Om du inte vill att vi ska ha dina personuppgifter så har du rätt att begära radering, om:

  1. Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in
  2. Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns annan laglig grund för behandlingen

Vill du att vi raderar dina uppgifter? Skicka ett mejl till info@hattenforlag.se, skriv GDPR Radering i ämnesraden. OM vi med hänsyn tagna till ovanstående punkter anser att vi kan radera dina uppgifter så gör vi naturligtvis det.