/FAKTA

Språkutveckling

4 till 6 år

Barns språkutveckling 4-6 år
Etiketter: , ,

Språkutveckling
4-5 år

I den här åldern blir barnens språk ofta mer och mer vuxenlikt och även finliret börjar falla på plats. Barnen kan berätta mer komplicerade historier, använder längre meningar och böjer ofta orden korrekt.
En del oregelbundna böjningsformer kan fortfarande vara svåra. Barn kan säga ”gådde” till exempel istället för ”gick”. Det är också vanligt att barn har svårt med uttalet av en del språkljud. R-ljudet och sje-ljudet, till exempel, sätter sig ofta inte förrän framåt skolåldern.

Tips!
Ett tips när barnet säger något som inte blir riktigt rätt – ”han gådde till jusskanan” till exempel – är att vi säger det rätta och gärna bygger ut lite till. ”Ja, han gick bort till rutschkanan. Vad gör han där borta?”

Barnens intresse för siffror och bokstäver brukar vakna, och om barnet är sent med uttalet av något språkljud kan vi ofta utnyttja det för att leka med ljudet. Ibland kanske barn inte riktigt uppfattat att det är skillnad mellan k- och t-ljudet till exempel, och det blir ju tydligare när man tittar på bokstäverna tillsammans och försöker komma på ord som börjar på det ena eller det andra ljudet.

Barnens förståelse och användning av mer komplexa begrepp brukar också växa. Det kan handla om att vi kan börja jämföra saker, se vilka som är ”störst” och ”minst”, ”lika” eller ”olika”.

Tips!
Tänk att du ska mata ditt barn med nya ord. Abstrakta begrepp är ofta lättare för barnen att förstå om vi försöker göra dem så konkreta som möjligt. Vi kan visa, rita eller göra små experiment tillsammans, t ex att barnen får känna på något ”tungt” och något ”lätt” medan ni pratar om orden.

Barn i denna ålder börjar också få lite lättare att leva sig in i hur andra känner och tänker, och förstår att alla inte alltid tänker precis som barnet. Det kan göra det lättare med samarbete och kompromisser, även om det förstås fortfarande kan vara svårt för barnet att inte få som hen vill och vår medkänsla är något som kan utvecklas hela livet.

Tips!
Ett tips är att ta tid att sätta ord på både barnens och andras känslor. Om det blivit en konflikt om något kan man i en lugn stund prata igenom vad som hände, och kanske tillsammans försöka komma på vad man kan göra istället om situationen återkommer.

Språkutveckling
5-6 år

Nu börjar det bli dags för skolan! Barnens tänkande utvecklas och de blir bättre på att dra slutsatser och förstå sammanhang. Barnen lär sig fortfarande mycket genom lek, men brukar också kunna sitta still och koncentrera sig en stund på olika uppgifter.

Något som är bra för senare läs- och skrivutveckling är att vi leker med språket tillsammans. Vi kan rimma och ramsa, prata om hur ord låter och lyssna efter vad det är för ljud i ord. Det här bygger upp den språkliga medvetenheten, det vill säga förmågan att se på språket lite utifrån.

Tips!
Läs ABC-böcker och passa på att föra in även hur bokstavsljuden låter. Bokstäverna har nämligen både ljud och namn. M heter ”em” men låter ”mmm”, och det är ju faktiskt ljudet ”mmm” barnet behöver för att börja ljuda ihop ord.

Vissa enstaka språkljud kan fortfarande vara svåra för barnet att uttala, till exempel har ca 20% av femåringarna fortfarande svårt med r-ljudet. Barnet kan också göra fel på en del ovanliga ändelser men generellt brukar deras meningar vara grammatiskt korrekta.

Barn börjar också ofta lära sig mer saker utantill och kan vara intresserade av fakta om olika saker. Passa på att utgå från barnets funderingar och ta reda på mer information, förklara på barnets nivå och passa på att bygga på exempelvis ordförrådet.

I 6-årsåldern kan ett barns ordförråd innehålla mellan 10 000 och 15 000 ord, och ju mer vi läser och pratar med barnet desto fler ord kommer barnet lära sig.

Tips!
Fånga upp ovanliga och krångliga ord exempelvis när ni läser böcker och passa på att förklara och prata om vad de betyder.

Att själv förklara och berätta om mer komplexa saker kan fortfarande vara svårt för barnet, men vi kan underlätta genom att vi lyssnar uppmärksamt, ger barnet tid och hjälper till genom att ställa stödfrågor. ”Var hände det här?” till exempel, eller ”Vad hände efter det?”

Att tillsammans hitta på egna sagor kan också vara ett roligt sätt att stötta barnets utveckling av berättande.

I den här åldern är vänner ofta viktiga, och barn kan börja jämföra sig mer med andra. Det kan bli jobbigare att inte kunna saker och det kan vara bra att vi stöttar barnet i det. Vi kan prata om att alla har saker de tycker är svåra och uppmuntra barnen att pröva igen.

Tips!
Fortsätt prata om känslor med barnet, både barnets egna och andras. Att kunna sätta ord på känslor underlättar i samspelet med vänner och andra.

TIPS!

Extra stöd i språkutvecklingen

Extra stöd i språkutvecklingen

Alla barn är olika och hur språk utvecklas kan variera. Behöver ditt barn extra stöd hittar du goda råd och tips här.

Läs mer