Läs på recept

För dig som vill komma igång och läsa mer för ditt barn – eller jobba läsfrämjande med andra – finns metoden Läs på recept.

Grunden i Läs på recept är att få till en liten stunds gemensam bokläsning varje dag. Vi kan se det som en ordination, precis som D-vitamindroppar eller ett recept på medicin.

Gemensam bokläsning innebär att vi läser på ett sätt som låter barnet vara aktivt och att vi passar på att samtala om det lästa. Det är ett sätt att läsa som blir extra språkutvecklande.

För att få till gemensam bokläsning med barnen kan vi följa dessa råd:

  • Sitt så att ni ser både boken och varandra, och lägg bort telefoner eller annat som kan störa.
  • Välj en bok som intresserar barnet och inte är för svår.
  • Titta gärna på framsidan tillsammans och prata om vad ni ser och vad boken verkar handla om.
  • Gör läsningen levande genom att använda gester och olika röster – spela gärna lite teater!
  • Bjud in barnet till samspel och prata om det ni ser på bilderna och det som händer i historien.
  • Svara på, bekräfta och utveckla det ditt barn säger – då får ni till ett samtal som gör läsningen ännu mer språkutvecklande.
  • Förklara gärna svåra ord och benämn saker ni ser i bilderna – så bygger ni ordförråd.
  • När ni läst klart boken kan ni sammanfatta kort vad den handlade om.
  • Det går bra att läsa samma bok många gånger, men byt också ibland!

Metoden bygger på forskning men även på erfarenheter från logopeder, bibliotekarier och förskolelärare. Den utvecklades i Region Gävleborg, som också tagit fram filmen ovan.

Det är inte svårt att börja med Läs på recept. Se bara till att få in en stunds gemensam bokläsning varje dag och ha det mysigt ihop!

Läs mer om Läs på recept

Läs på recept

Läs på recept – för dig som ska handleda familjer

Här går vi igenom de viktigaste stegen i Läs på recept för dig som vill handleda familjer i att komma igång med mer språkutvecklande läsning.

Läs mer

Forskning och utvärdering

Forskning och utvärdering

Läs på recept har utvärderats i ett forskningsprojekt i Region Gävleborg – läs mer om deras forskning här.

Läs mer

Läs på recept folder

Material att skriva ut

Här hittar du en fin folder från Region Gävleborg som kan delas ut till familjer.

Läs mer