Utforska skolord

Utforska ”skolord”

Utforska skolord
/Språklek & inspiration

Utforska ”skolord”!

Vissa ord dyker inte upp så ofta i vardagen, men blir viktiga när barnen börjar skolan. Det kan vara ord som: analysera, jämföra, skillnad och slutsats.

De här orden är också luriga för att de är abstrakta och kan vara svåra att förklara. Ett bra tips när barnen börjar bli lite äldre är att prata om vad de här orden betyder – och kanske hitta på små experiment där det blir konkret. För analysera kan man till exempel analysera hur något fungerar samtidigt som man ser till att använda ordet ”analysera” flera gånger.

”Vilken spännande klocka. Ska vi analysera hur den fungerar. Då tittar vi på delarna och ser hur den fungerar. Aha … den har en liten ratt här på baksidan, och när man skruvar på den rör sig visarna. Visst är det roligt att analysera saker?”

För att tydliggöra ord som jämföra och skillnad kan man göra på liknande sätt.

”Ska vi jämföra klockan med andra klockor vi har. Se vad som är lika och olika med dem, alltså vad vi ser för skillnad? Titta, den på väggen har bara två visare, inte tre som den här – så det är en skillnad. Väggklockan visar bara timmar och minuter, och vår lilla klocka har en snabb visare som visar sekunder också. Finns det något annat med dem som vi kan jämföra?”

Att barn får möta de här ”skolorden” lite innan man börjar skolan är bra – för då blir det lättare att hänga med!

MER INSPIRATION

Utforska skolord

Utforska ”skolord”

Vissa ord dyker inte upp så ofta i vardagen, men blir viktiga när barnen börjar skolan. Passa på att utforska ord som: analysera, jämföra och skillnad.

Läs mer

Hur låter bokstaven?

Bokstäver och språkljud är grunden till läsning

I svenskan har vi 29 stora bokstäver och 29 små, men hur låter de egentligen? För att knäcka läskoden behöver vi lära oss att koppla ihop bokstäver med språkljud.

Läs mer

Lek med ljudhärmande ord!

Lek med ljudhärmande ord!

Att leka med ljud och ljudhärmande ord, och locka barnen att vara med och härma, är ett roligt sätt att stötta små barns språkutveckling.

Läs mer