Digitala teckenkurser

Digitala teckenkurser

Digitala teckenkurser
/Tecken

Digitala teckenkurser

Det finns många olika sätt att lära sig tecken; böcker med tecken, teckensånger och olika kurser förstås! Här tipsar vi om två digitala kurser som du hittar på internet, den ena är framtagen av Halmstad kommun och den andra av Region Uppsala. Båda kurserna är gratis och de riktar sig till alla som vill komma i gång med tecken, hemma eller på jobbet.

De här kurserna har fokus på ord som ofta används i vardagen och det finns filmer som visar hur man gör tecknen. Det finns också listor med teckenbilder som går att skriva ut och olika övningar för att träna på att använda tecken. Kurserna passar både för självstudier och om flera vill lära sig tecken tillsammans i grupp.

Till Digital kurs i TAKK/TSS (Halmstad kommun)

Till webbkurs i TAKK (Region Uppsala)

TIPS

Ritadetecken.se

Ritade tecken

Här kan du enkelt söka och spara ner teckenillustrationer.

Ritadetecken.se
HattenOnline

HattenOnline

Här hittar du färdiga teckenblad på temat Djur i HattenOnline.com

HattenOnline.com

MER OM TECKEN

Kom igång med tecken

Kom igång med tecken!

Vill du testa att teckna med ditt barn? Här delar logoped Elvira med sig av sina bästa tips!

Läs mer

Varför teckna?

Varför är tecken bra för språkutvecklingen?

Varför är det så bra med tecken? Och hur gör man?

Läs mer

Om tecken

Om tecken

Babytecken, tecken som stöd och TAKK – kärt barn har många namn! Men hur hänger det ihop egentligen? Och hur fungerar det?

Läs mer

Eget teckenmaterial

Gör egna teckenmaterial!

Passa på att göra egna teckenmaterial kring just sådant som intresserar er!

Läs mer

Sjung och teckna

Sjung och teckna!

Ett roligt sätt att lära sig tecken är att sjunga teckensånger. Här kommer våra bästa tips.

Läs mer

Vid sanlingen

Teckna på förskolan

– Det ska vara lätt att börja teckna på förskolan, säger Annika Melin på Språkbussen.

Läs mer


Barn som läser mår bättre

Barn som läser mår bättre

Barn som läser mår bättre
/Fakta

Barn som läser mår bättre

Vi vet att läsning är viktigt för barns språkutveckling, men läsning påverkar även den psykiska hälsan. En grupp forskare på universitetet i Cambridge har genomfört en omfattande studie som visar att barn som läser, mår bättre när de blir tonåringar.

Studien omfattar över 10 000 barn och forskarna har följt dem från tidig ålder fram tills de var 9–13 år. Ungefär hälften av barnen i gruppen läste inte alls för nöjes skull och hälften läste kontinuerligt, sedan de lärt sig att läsa enklare bilderböcker. Förutom att forskarna undersökte de data som fanns om varje barn, genomförde de kognitiva tester och studerade hjärnans utveckling. Forskarna såg tydliga olikheter mellan grupperna, och kunde också konstatera skillnader i hjärnbarken i de delar av hjärnan som är viktiga för den psykiska hälsan.

Nöjesläsning 12 timmar per vecka

Den nya studien förstärker tidigare forskning som pekar på att läsning utvecklar språk, inlärning, kreativitet och förmåga att känna empati för andra människor. Dessutom visar den att läsning även bidrar till psykisk hälsa, positiva studieresultat och att barnen tillbringar mindre tid med olika skärmar.

Enligt studien var inte föräldrarnas utbildning, arbete eller inkomst viktiga faktorer. Det spelade inte heller någon roll vilken typ av böcker barnen läst. De flesta hade börjat med bilderböcker och sedan fortsatt med kapitelböcker och serier. Men det var viktigt att barnen läst för nöjes skull, ungefär 12 timmar per vecka.

Visa att läsning är härligt!

Många vuxna upplever att det är svårt att få barn att läsa något alls – hur ska man då komma till nöjesläsning? Det finns ingen lösning som passar alla men att läsa högt tillsammans är alltid en bra början. Sedan gäller det att hitta böcker som barnet gillar, det kan vara både faktaböcker och skönlitteratur. Ta gärna hjälp av en bibliotekarie i jakten på passande böcker och prata om de böcker ni faktiskt läser. Som vuxen är det också viktigt att läsa själv och på så sätt visa att läsning är härligt!

Källa: Sun, m.fl. (2023). Early-initiated childhood reading for pleasure: Associations with better cognitive performance, mental well-being and brain structure in young adolescence.

MER INSPIRATION

Högläsning bygger språk

Högläsning bygger språk

Det finns många anledningar till att läsa högt tillsammans med ett barn. Förutom att det är mysigt, så utvecklas barnets språk och fantasi av högläsning.

Här finns tips om högläsning
Läs på recept

Läs på recept

För dig som vill komma igång och läsa mer för ditt barn – eller jobba läsfrämjande med andra – finns metoden Läs på recept.

Mer information om Läs på recept

Läs på recept folder

Material att skriva ut

Läs på recept folder

Material att skriva ut

Här hittar du en fin folder från Region Gävleborg som kan delas ut till familjer.

Ladda ner som PDF

Forskning och utvärdering

Forskning och utvärdering

Forskning och utvärdering

Forskning och utvärdering

För att undersöka effekterna av Läs på recept gjordes en vetenskaplig utvärdering av metoden där forskare följde 135 familjer med små barn med försenad tal- och språkutveckling.

Familjerna träffade logoped som gick igenom alla stegen i Läs på recept. Mätningar och intervjuer gjordes före familjerna fick Läs på recept och efter tre månader.

Utvärderingen visade att Läs på recept kan ändra läsning och läsvanor hos familjer som besöker logoped med sina barn med försenad tal- och språkutveckling. Forskarna såg signifikanta skillnader i hur ofta familjerna läste högt och hur länge familjerna läste per dag.

Signifikanta förbättringar sågs också av barnens läsintresse och hur lätt familjerna tyckte det varit att hitta böcker. Så gott som samtliga barn hade fortfarande daglig skärmtid, däremot såg forskarna att råden om att minska och kvalitetssäkra tiden vid skärmen gav effekt. En stor andel angav att de haft god nytta av tipsen i gemensam bokläsning och en majoritet upplevde att deras barns språk hade förbättrats under perioden.

Sammantaget visar resultaten att Läs på recept, genom en noggrann genomgång av gemensam bokläsning, råd om böcker/bibliotek samt ordinering av daglig läsning kan ändra läsning och läsvanor hos familjer. Det är rimligt att anta att resultaten går att applicera på barn från andra målgrupper.

Läs på recept intresserar många och utvärderingen fortsätter genom ett nytt forskningsprojekt där man undersöker om föräldrarna faktiskt använder tipsen i gemensam bokläsning efter tre månader med Läs på recept, och om barnens bidrag ökar under läsningen. Projektet finansieras av Jerringfonden och resultat kommer publiceras under 2024.

Referens:
Myrberg, K. & Lundeborg-Hammarström, I. (2022). An evaluation of a prescribed joint book reading intervention for preschool children with speech, language and communication needs. International Journal of Speech-Language Pathology, publicerad online 06 Sep, 2022.

Läs mer om Läs på recept

Läs på recept

Läs på recept

För dig som vill komma igång och läsa mer för ditt barn – eller jobba läsfrämjande med andra – finns metoden Läs på recept.

Läs mer

Läs på recept

Läs på recept – för dig som ska handleda familjer

Här går vi igenom de viktigaste stegen i Läs på recept för dig som vill handleda familjer i att komma igång med mer språkutvecklande läsning.

Läs mer

Forskning och utvärdering

Forskning och utvärdering

Läs på recept har utvärderats i ett forskningsprojekt i Region Gävleborg – läs mer om deras forskning här.

Läs mer


Hur låter bokstaven?

Bokstäver och språkljud är grunden till läsning

Hur låter bokstaven?
/Språklek & inspiration

Bokstäver och språkljud är grunden till läsning

För att lära sig att läsa behöver man förstå sambandet mellan bokstävernas utseende och deras ljud. När vi blir medvetna om att ord består av enskilda ljud som representeras av bokstäver, kan vi avkoda alla ord vi stöter på – även ord som vi aldrig sett förut. Då har vi knäckt läskoden!

Det är spännande med bokstäver, men det kan också vara svårt. En del barn lär sig snabbt och lätt medan andra får kämpa mer. Vi har 29 stora bokstäver och 29 små, det vill säga 58 krumelurer som ska paras ihop med olika språkljud. Det kan kännas abstrakt och inte alls enkelt.

Hur låter bokstaven?

Susanna Cabander på Prolingus har tagit fram böcker och spel i serien Hur låter bokstaven? Materialet kan användas för att öva på att koppla ihop bokstäver med språkljud. Allt på ett lekfullt sätt!

ABC-boken är basen i materialet. Det är en interaktiv bok där barnen kan lära sig bokstavsljuden genom att se en bild där ljudet utspelar sig och höra en kort beskrivning till. Boken tar upp vardagliga ljud som finns omkring oss, och som både är lätta att känna igen och naturliga att härma. När barnen samtidigt får en visuell och auditiv presentation av ljuden kan det bli lättare att lära sig och koppla ihop dem med bokstäverna.

Utforska ljuden

Om du vill använda ABC-boken för att utforska ljuden, så tipsar Susanna om att följa barnens intresse. Antingen kan ni läsa hela boken tillsammans, eller så väljer ni ut några sidor. Utgå från de sidor som barnen själva fastnar för.

Börja med att lyssna på ljudet och upprepa beskrivningen. Prata också om det som händer på bilden. Sedan kan ni fortsätta med att härma ljudet och prata om det. Är ljudet långt eller kort? Låter det mjukt eller hårt? Titta också på hur munnen ser ut när ni härmar ljudet. Ta gärna hjälp av en spegel! Tanken är att barnen ska få ”smaka” på ljuden, pröva och bli medvetna om dem under lekfulla former.

MER INSPIRATION

Lek med ljudhärmande ord!

Lek med ljudhärmande ord!

Att leka med ljud och ljudhärmande ord, och locka barnen att vara med och härma, är ett roligt sätt att stötta små barns språkutveckling.

Läs mer


Läs på recept

Läs på recept – för dig som ska handleda familjer

Läs på recept

Läs på recept – för dig som ska handleda familjer

Läs på recept har utvecklats i ett samarbete mellan logopeder och biblioteket, men många som träffar barn och familjer kan använda sig av metoden. Här går vi igenom de viktigaste stegen för dig som vill handleda familjer i att komma igång med mer språkutvecklande läsning.

Läs på recept kan användas på lite olika sätt beroende på sammanhanget. Du som är BVC-sköterska kanske pratar om Läs på recept när barnen är riktigt små. Du som är logoped träffar framför allt barn som är försenade i sin tal- och språkutveckling, och kan behöva anpassa råden efter det. Och i förskolan kan det handla om att tillämpa råden vid läsning med barnen och tipsa föräldrar.

Se följande steg som ett ramverk att utgå ifrån och anpassa arbetssättet utifrån den familj du har framför dig:

1 Fråga om och ta hänsyn till föräldrarnas läserfarenhet

Börja gärna med att ställa några enkla frågor till föräldrarna om högläsning i hemmet. Hur ofta de läser, hur länge, är barnet intresserat, vad läser de, osv? Svaren hjälper dig anpassa dina råd.

2 Berätta om alla fördelar med högläsning

Vi har redan varit inne på att det finns stora fördelar med högläsning. Barnet får ett rikare språk, det får lättare med läs- och skrivinlärningen och skolresultaten blir bättre. En viktig del av Läs på recept är att sprida denna kunskap på ett tydligt sätt.

3 Prata om skärmtid

Det har börjat komma forskning som visar på ett samband mellan mycket skärmtid och språkliga svårigheter. Fråga gärna om barnens skärmtid i samtalet med föräldrarna, och ta upp riskerna med den om den inkräktar på andra aktiviteter som exempelvis läsning.

4 Skapa en lugn läsmiljö!

Prata om att läsningen gärna får ske i en så lugn och distraktionsfri miljö som möjligt. Fundera också på om någon speciell tid passar extra bra för barnet, och hur familjen kan skapa rutiner kring läsningen.

5 Välj en bok på lagom nivå

Utgå ifrån barnens intresse vid valet av böcker, men se också till att de inte är alldeles för svåra språkligt. Om en lockande bok innehåller för mycket text för att barnet ska orka lyssna kan vi visa att det går att bara bläddra tillsammans och berätta utifrån bilderna.

6 Läs gärna samma bok många gånger men försök byta bok ibland

Att läsa samma bok många gånger är något de flesta barn tycker om, och upprepning är bra för inlärningen. Samtidigt behöver språket vidgas och utmanas så ibland kan vi behöva introducera nya favoritböcker.

7 Läs på ditt förstaspråk (eller det språk du är mest bekväm med)

Med flerspråkiga familjer kan vi prata om vikten att stärka och läsa på förstaspråket också. Ett starkt förstaspråk gör det lättare att lära sig svenska, och föräldrar ska läsa för barnet på det språk som de känner sig mest bekväma med och behärskar bäst. På biblioteket finns det massor av barnböcker på många språk. Det går också att prata om bilderna till vilken bok som helst.

8 Gemensam bokläsning – varje dag!

Så till grunden i Läs på recept: En stunds gemensam bokläsning varje dag! Du som möter familjer och deras barn kan ge det som en ordination, ungefär som att man kan få D-vitamin på recept. Du behöver också gå igenom gemensam bokläsning i detalj, visa och låt föräldrarna pröva själva. Ta hjälp av råden i broschyren och filmen här. Följ gärna upp hur det går när du träffar familjen igen.


Läs, läs, läs!

Läs, läs, läs!

Bygg språk med böcker!

Bygg språk med böcker

Läs mer
Läs på recept

Läs på recept

Läs mer

Läs, läs, läs!

Att läsa för barn är väldigt bra för deras språkutveckling. Det är få andra aktiviteter som ger samma effekt. Men varför är just läsning så bra och viktigt?

1

När vi läser ihop möter barnen mängder av ord – och ordförrådet växer!

2

Det brukar vara en lugn och mysig stund när det finns tid att fråga och förklara.

3

Barnen lär sig om känslor och nya situationer – om livet helt enkelt!

4

Den mysiga stunden hjälper oss att knyta an till varandra.

5

Att bli läst för som liten underlättar när man ska lära sig läsa själv och ger ett försprång i skolan.

På dessa sidor har vi samlat inspiration för hur ni får era lässtunder att bli extra språkutvecklande!

LÄS MER

Barn som läser mår bättre

Barn som läser mår bättre

Vi vet att läsning är viktigt för barns språkutveckling. Nu visar en stor studie att läsning även påverkar den psykiska hälsan.

Läs mer

Hur låter bokstaven?

Bokstäver och språkljud är grunden till läsning

I svenskan har vi 29 stora bokstäver och 29 små, men hur låter de egentligen? För att knäcka läskoden behöver vi lära oss att koppla ihop bokstäver med språkljud.

Läs mer

Högläsning bygger språk

Högläsning bygger språk

Det finns många anledningar till att läsa högt tillsammans med ett barn. Förutom att det är mysigt, så utvecklas barnets språk och fantasi av högläsning.

Läs mer

Logopeden Tipsar

Träna uttal med barnböcker

Ett enkelt sätt att träna uttal av kluriga språkljud är att smyga in det medan ni läser böcker.

Läs mer


Läs på recept

Läs på recept

Läs på recept

För dig som vill komma igång och läsa mer för ditt barn – eller jobba läsfrämjande med andra – finns metoden Läs på recept.

Grunden i Läs på recept är att få till en liten stunds gemensam bokläsning varje dag. Vi kan se det som en ordination, precis som D-vitamindroppar eller ett recept på medicin.

Gemensam bokläsning innebär att vi läser på ett sätt som låter barnet vara aktivt och att vi passar på att samtala om det lästa. Det är ett sätt att läsa som blir extra språkutvecklande.

För att få till gemensam bokläsning med barnen kan vi följa dessa råd:

 • Sitt så att ni ser både boken och varandra, och lägg bort telefoner eller annat som kan störa.
 • Välj en bok som intresserar barnet och inte är för svår.
 • Titta gärna på framsidan tillsammans och prata om vad ni ser och vad boken verkar handla om.
 • Gör läsningen levande genom att använda gester och olika röster – spela gärna lite teater!
 • Bjud in barnet till samspel och prata om det ni ser på bilderna och det som händer i historien.
 • Svara på, bekräfta och utveckla det ditt barn säger – då får ni till ett samtal som gör läsningen ännu mer språkutvecklande.
 • Förklara gärna svåra ord och benämn saker ni ser i bilderna – så bygger ni ordförråd.
 • När ni läst klart boken kan ni sammanfatta kort vad den handlade om.
 • Det går bra att läsa samma bok många gånger, men byt också ibland!

Metoden bygger på forskning men även på erfarenheter från logopeder, bibliotekarier och förskolelärare. Den utvecklades i Region Gävleborg, som också tagit fram filmen ovan.

Det är inte svårt att börja med Läs på recept. Se bara till att få in en stunds gemensam bokläsning varje dag och ha det mysigt ihop!

Läs mer om Läs på recept

Läs på recept

Läs på recept

För dig som vill komma igång och läsa mer för ditt barn – eller jobba läsfrämjande med andra – finns metoden Läs på recept.

Läs mer

Läs på recept

Läs på recept – för dig som ska handleda familjer

Här går vi igenom de viktigaste stegen i Läs på recept för dig som vill handleda familjer i att komma igång med mer språkutvecklande läsning.

Läs mer

Forskning och utvärdering

Forskning och utvärdering

Läs på recept har utvärderats i ett forskningsprojekt i Region Gävleborg – läs mer om deras forskning här.

Läs mer


Fråga oss

Fråga oss!

Vi som arbetar med Språkbyggarna har lång erfarenhet av språkutveckling, såväl privat som inom vår profession, och vi vill dela med oss. Har du en fråga som rör barns språk och språkutveckling – hör gärna av dig! Skicka in din fråga i formuläret nedan, så försöker vi svara så snart vi har möjlighet. Och det är vi som svarar på frågor:

Elvira Ashby

Elvira Ashby är legitimerad logoped och har skrivit språkstimulerande barnböcker för Hatten Förlag. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med barns språkutveckling, både på logopedmottagning och inom habiliteringen, och har också skrivit fackboken Språkstimulera mera!

Ann-Charlotte Ekensten

Ann-Charlotte Ekensten är författare, skrivpedagog och redaktör för Språkbyggarna. Ann-Charlotte har skrivit över 70 böcker på lättläst svenska, är certifierad handledare i Karlstadmodellen och har stor erfarenhet av barn med språkutmaningar.

Jeanette Persson

Jeanette Persson är certifierad handledare i Karlstadmodellen och utbildad inom både specialpedagogik och handikappvetenskap. Hon är läromedelsförfattare och driver företaget Språkom, som erbjuder vägledning inom språk, tal och kommunikation för både organisationer och privatpersoner.

Jeanette Persson

Jeanette Persson är certifierad handledare i Karlstadmodellen och utbildad inom både specialpedagogik och handikappvetenskap. Hon är läromedelsförfattare och driver företaget Språkom, som erbjuder vägledning inom språk, tal och kommunikation för både organisationer och privatpersoner.

Skicka din fråga till oss

Mejla oss på info@hattenforlag.se eller använd formuläret nedan.


  Bildstöd förstärker språket

  Bildstöd förstärker språket

  Bildstöd förstärker språket
  /Fakta

  Bildstöd förstärker språket

  ”En bild säger mer än tusen ord” är ett vanligt talesätt, och bildstöd är ett bra sätt att förstärka vad som sägs och därmed stötta barns språkutveckling. Många gånger förknippas bildstöd med språkutmaningar, men det funkar fint även i andra sammanhang. Bilder är tydliga och de stannar kvar, vilket ger tid att bearbeta information, förstå uppgifter och formulera svar. Att använda bilder som komplement till talat språk kan både skapa trygghet och minska risken för missförstånd.

  Bildstöd kan hjälpa barn att förstå uppgifter, förbereda aktiviteter och förklara regler. Dessutom kan bilder bidra till att skapa minneskrokar till nya eller komplicerade ord. När vi får samma information via olika kanaler, blir det enklare att lära sig nytt och komma ihåg.

  Bildstöd kan se olika ut, och det är vanligt att använda ritade bilder av olika slag. Men fotografier, tabeller eller diagram kan också användas som bildstöd.

  Bildstöd för en eller flera

  Det är enkelt att tillverka bildstöd, och det kan anpassas till en hel barngrupp eller för ett enskilt barn. Börja med att tänka igenom vilket syfte bildstödet har, och hur och var det ska användas. Är det ett översiktligt schema för dagen? Är det en kommunikationskarta kring en bok, ett besök hos tandläkaren eller för att reda ut en konflikt? Det kan också vara en kommunikationsknippa med bilder som visar förslag på aktiviteter att göra på förskolans utelek. Möjligheterna är många!

  Ett schema eller program med bildstöd kan till exempel visa:

  • Vad som ska hända.
  • När det ska hända.
  • Vem som är ansvarig.
  • Lokal eller plats.

  En kommunikationskarta (eller samtalskarta) om en fritidsaktivitet kan utökas med bilder kring följande ämnen:

  • Vilken typ av aktivitet.
  • Hur ska jag göra?
  • Varför ska jag göra det här?
  • Vilken utrustning ska jag använda?

  I en kommunikationskarta är det bra att komplettera med bilder för känslor och frågeord, så att det går att utveckla samtalet.

  Hitta och skapa bildstöd

  Det finns enkla program och webbtjänster för att skapa bildstöd, en del kostar pengar – andra är gratis.

  • InPrint från Symbolbruket och Pictogram från SPSM, till dessa program köper man licens.
  • Bildstöd.se och Opensymbols.org är gratis webbtjänster.

  Du kan också hitta färdigt bildstöd för olika situationer.Till exempel så har Riksförbundet DHB tagit fram ett stort material som handlar om bildstöd i föreningsverksamhet. Där finns schemabilder, sångtexter, recept, kommunikationsknippor, samtalskartor för olika aktiviteter och mycket annat.

  Mer om bildstöd

  Bildstöd

  Bildstöd.se

  Hos Västra Götalandsregionen finns webbtjänsten Bildstod.se. Där kan du både skapa bildstöd och hitta sådant som är färdigt. Du behöver ett gratis konto för att använda tjänsten.

  Till Bildstöd.se
  Opensymbols.org

  Opensymbols.org

  OpenSymbols är en samling av öppna licensierade bildsymboler som du kan använda för att skapa bildstöd.

  Till Opensymbols.org
  DHB.se

  DHB Bildstöd

  Hos Riksförbundet DHB finns både färdiga bildstöd för olika situationer och tips på hur du gör när du skapar eget material.

  Till DHB.se
  Bildstöd med Babblarna

  Bildstöd med Babblarna

  Om du vill använda kommunikationskartor tillsammans med böckerna om Babblarna, så har Hatten förlag tagit fram detta i samarbete med Symbolbruket och Folkhälsan.

  Till Hattenforlag.se
  Bolibompadraken

  Följ med Bolibompadraken

  Filmer där Draken följer med och testar nya saker som att gå till badhuset, cykla och ta blodprov. Draken använder tecken till talet och det finns också bildstöd att skriva ut till varje avsnitt.

  Till SVT Play