Läs på recept

Läs på recept – för dig som ska handleda familjer

Läs på recept

Läs på recept – för dig som ska handleda familjer

Läs på recept har utvecklats i ett samarbete mellan logopeder och biblioteket, men många som träffar barn och familjer kan använda sig av metoden. Här går vi igenom de viktigaste stegen för dig som vill handleda familjer i att komma igång med mer språkutvecklande läsning.

Läs på recept kan användas på lite olika sätt beroende på sammanhanget. Du som är BVC-sköterska kanske pratar om Läs på recept när barnen är riktigt små. Du som är logoped träffar framför allt barn som är försenade i sin tal- och språkutveckling, och kan behöva anpassa råden efter det. Och i förskolan kan det handla om att tillämpa råden vid läsning med barnen och tipsa föräldrar.

Se följande steg som ett ramverk att utgå ifrån och anpassa arbetssättet utifrån den familj du har framför dig:

1 Fråga om och ta hänsyn till föräldrarnas läserfarenhet

Börja gärna med att ställa några enkla frågor till föräldrarna om högläsning i hemmet. Hur ofta de läser, hur länge, är barnet intresserat, vad läser de, osv? Svaren hjälper dig anpassa dina råd.

2 Berätta om alla fördelar med högläsning

Vi har redan varit inne på att det finns stora fördelar med högläsning. Barnet får ett rikare språk, det får lättare med läs- och skrivinlärningen och skolresultaten blir bättre. En viktig del av Läs på recept är att sprida denna kunskap på ett tydligt sätt.

3 Prata om skärmtid

Det har börjat komma forskning som visar på ett samband mellan mycket skärmtid och språkliga svårigheter. Fråga gärna om barnens skärmtid i samtalet med föräldrarna, och ta upp riskerna med den om den inkräktar på andra aktiviteter som exempelvis läsning.

4 Skapa en lugn läsmiljö!

Prata om att läsningen gärna får ske i en så lugn och distraktionsfri miljö som möjligt. Fundera också på om någon speciell tid passar extra bra för barnet, och hur familjen kan skapa rutiner kring läsningen.

5 Välj en bok på lagom nivå

Utgå ifrån barnens intresse vid valet av böcker, men se också till att de inte är alldeles för svåra språkligt. Om en lockande bok innehåller för mycket text för att barnet ska orka lyssna kan vi visa att det går att bara bläddra tillsammans och berätta utifrån bilderna.

6 Läs gärna samma bok många gånger men försök byta bok ibland

Att läsa samma bok många gånger är något de flesta barn tycker om, och upprepning är bra för inlärningen. Samtidigt behöver språket vidgas och utmanas så ibland kan vi behöva introducera nya favoritböcker.

7 Läs på ditt förstaspråk (eller det språk du är mest bekväm med)

Med flerspråkiga familjer kan vi prata om vikten att stärka och läsa på förstaspråket också. Ett starkt förstaspråk gör det lättare att lära sig svenska, och föräldrar ska läsa för barnet på det språk som de känner sig mest bekväma med och behärskar bäst. På biblioteket finns det massor av barnböcker på många språk. Det går också att prata om bilderna till vilken bok som helst.

8 Gemensam bokläsning – varje dag!

Så till grunden i Läs på recept: En stunds gemensam bokläsning varje dag! Du som möter familjer och deras barn kan ge det som en ordination, ungefär som att man kan få D-vitamin på recept. Du behöver också gå igenom gemensam bokläsning i detalj, visa och låt föräldrarna pröva själva. Ta hjälp av råden i broschyren och filmen här. Följ gärna upp hur det går när du träffar familjen igen.


Läs på recept

Läs på recept

Läs på recept

För dig som vill komma igång och läsa mer för ditt barn – eller jobba läsfrämjande med andra – finns metoden Läs på recept.

Grunden i Läs på recept är att få till en liten stunds gemensam bokläsning varje dag. Vi kan se det som en ordination, precis som D-vitamindroppar eller ett recept på medicin.

Gemensam bokläsning innebär att vi läser på ett sätt som låter barnet vara aktivt och att vi passar på att samtala om det lästa. Det är ett sätt att läsa som blir extra språkutvecklande.

För att få till gemensam bokläsning med barnen kan vi följa dessa råd:

  • Sitt så att ni ser både boken och varandra, och lägg bort telefoner eller annat som kan störa.
  • Välj en bok som intresserar barnet och inte är för svår.
  • Titta gärna på framsidan tillsammans och prata om vad ni ser och vad boken verkar handla om.
  • Gör läsningen levande genom att använda gester och olika röster – spela gärna lite teater!
  • Bjud in barnet till samspel och prata om det ni ser på bilderna och det som händer i historien.
  • Svara på, bekräfta och utveckla det ditt barn säger – då får ni till ett samtal som gör läsningen ännu mer språkutvecklande.
  • Förklara gärna svåra ord och benämn saker ni ser i bilderna – så bygger ni ordförråd.
  • När ni läst klart boken kan ni sammanfatta kort vad den handlade om.
  • Det går bra att läsa samma bok många gånger, men byt också ibland!

Metoden bygger på forskning men även på erfarenheter från logopeder, bibliotekarier och förskolelärare. Den utvecklades i Region Gävleborg, som också tagit fram filmen ovan.

Det är inte svårt att börja med Läs på recept. Se bara till att få in en stunds gemensam bokläsning varje dag och ha det mysigt ihop!

Läs mer om Läs på recept

Läs på recept

Läs på recept – för dig som ska handleda familjer

Läs på recept har utvecklats i ett samarbete mellan logopeder och biblioteket, men många som träffar barn och familjer kan använda sig av metoden. Här går vi igenom de viktigaste stegen för dig som vill handleda familjer i att komma igång med mer språkutvecklande läsning.

Läs mer

Läs på recept

Läs på recept

För dig som vill komma igång och läsa mer för ditt barn – eller jobba läsfrämjande med andra – finns metoden Läs på recept.

Läs mer