Läs på recept folder

Material att skriva ut

Läs på recept folder

Material att skriva ut

Här hittar du en fin folder från Region Gävleborg som kan delas ut till familjer.

Ladda ner som PDF

Forskning och utvärdering

Forskning och utvärdering

Forskning och utvärdering

Forskning och utvärdering

För att undersöka effekterna av Läs på recept gjordes en vetenskaplig utvärdering av metoden där forskare följde 135 familjer med små barn med försenad tal- och språkutveckling.

Familjerna träffade logoped som gick igenom alla stegen i Läs på recept. Mätningar och intervjuer gjordes före familjerna fick Läs på recept och efter tre månader.

Utvärderingen visade att Läs på recept kan ändra läsning och läsvanor hos familjer som besöker logoped med sina barn med försenad tal- och språkutveckling. Forskarna såg signifikanta skillnader i hur ofta familjerna läste högt och hur länge familjerna läste per dag.

Signifikanta förbättringar sågs också av barnens läsintresse och hur lätt familjerna tyckte det varit att hitta böcker. Så gott som samtliga barn hade fortfarande daglig skärmtid, däremot såg forskarna att råden om att minska och kvalitetssäkra tiden vid skärmen gav effekt. En stor andel angav att de haft god nytta av tipsen i gemensam bokläsning och en majoritet upplevde att deras barns språk hade förbättrats under perioden.

Sammantaget visar resultaten att Läs på recept, genom en noggrann genomgång av gemensam bokläsning, råd om böcker/bibliotek samt ordinering av daglig läsning kan ändra läsning och läsvanor hos familjer. Det är rimligt att anta att resultaten går att applicera på barn från andra målgrupper.

Läs på recept intresserar många och utvärderingen fortsätter genom ett nytt forskningsprojekt där man undersöker om föräldrarna faktiskt använder tipsen i gemensam bokläsning efter tre månader med Läs på recept, och om barnens bidrag ökar under läsningen. Projektet finansieras av Jerringfonden och resultat kommer publiceras under 2024.

Referens:
Myrberg, K. & Lundeborg-Hammarström, I. (2022). An evaluation of a prescribed joint book reading intervention for preschool children with speech, language and communication needs. International Journal of Speech-Language Pathology, publicerad online 06 Sep, 2022.

Läs mer om Läs på recept

Läs på recept

Läs på recept

För dig som vill komma igång och läsa mer för ditt barn – eller jobba läsfrämjande med andra – finns metoden Läs på recept.

Läs mer

Läs på recept

Läs på recept – för dig som ska handleda familjer

Här går vi igenom de viktigaste stegen i Läs på recept för dig som vill handleda familjer i att komma igång med mer språkutvecklande läsning.

Läs mer

Forskning och utvärdering

Forskning och utvärdering

Läs på recept har utvärderats i ett forskningsprojekt i Region Gävleborg – läs mer om deras forskning här.

Läs mer